Terwijl we afgelopen weekend massaal uit onze regenholen kropen, sprongen boeren op trekkers om eindelijk het gras weg te werken. Op veel plekken begint het gras te verhouten door de vele regenval.

De kwaliteit van gras neemt snel af. Koeien die gras eten met de juiste voedingswaarde, leveren melk op de toppen van hun kunnen. Boeren die laat maaien merken dat de hele winter aan een lagere melkproductie. Boeren zijn dus in het groeiseizoen altijd op zoek naar drie droge dagen om gras te maaien, te schudden en in te kuilen.

Ook al zijn wij financieel niet meer afhankelijk van melkkoeien, onze twee Brandrode gezelschapskoeien rekenen uiteraard op smakelijk gras in de winter.  Boers weerobsessie steeg de afgelopen tijd tot grote hoogte. We voerden merkwaardige gesprekken, zoals altijd als het weer problematisch is.

Ik: “Wat wil je eten?’’

Boer: “Ssstt, praat er niet doorheen, ik wacht tot het droog wordt.’’

Zondag rende hij naar zijn trekker: geen droge minuut te verliezen! Boer maaide van binnen naar buiten, zodat dieren in het gras weg konden komen. Steeds meer natuurorganisaties en boeren werken samen aan vogelbescherming. Ze maaien om nesten heen, nadat die zijn getraceerd en gemarkeerd met stokjes of een drone.  Ook leggen agrariërs akkerranden aan, waarin vogels en insecten zich kunnen verschuilen en voedsel kunnen vinden: een soort openluchtrestaurants.

Ik zag Boer ooit uit de trekker klimmen om een nestje haasjes in de berm te leggen. Een buizerd scheerde naar de grond en greep zó het hele nestje mee: ‘’Waar doe ik de moeite voor,” schamperde Boer.  Dat is ook natuur: in de tijd dat mensen samenwerken of overleggen, grijpen roofvogels, kraaien en reigers hun kans om een snackje te verorberen. Er gaat voor een ooievaar of vos niets boven een eitje, kuikentje of haasje.

Eet smakelijk.