Het is u vast niet ontgaan dat sinds gisteren de eerste koeien in de wei lopen. Trots vertelt een vertegenwoordiger van het praktijkleercentrum in Dronten dat het goed is voor leerlingen om kennis te maken met weidegang. Daar heeft hij een punt want in Flevoland staan relatief veel koeien op stal. Weidegang is een hot issue. Boeren die hun koeien vanaf 1 april in de wei hebben, krijgen van staatssecretaris van Dam zelfs een subsidie van 750 euro. Ik vrees dat grote boeren die de koeien op stal houden hun bed niet uitkomen voor 750 euro. Het afrasteren van 100 hectare loopt in de duizenden euro’s. Als je weidegang wilt stimuleren, moet je de beloning tussen weidegangmelk en niet-weidegangmelk groter maken dan een cent per kilo melk. Money makes te world go round. Boeren zijn net mensen.
De praktijkcentrummeneer vertelt verder dat de grond droog genoeg is en de temperatuur goed. Een parallel universum! Intussen in de Achterhoek, waar de weilanden kletsnat zijn, het ‘s nachts licht vriest en het gras niet groeit.
Boer heeft pas op 1 maart, twee weken na de toegestane datum, mest kunnen uitrijden. Dezelfde middag begon het alwéér te regenen. Welk gras? Machines rijden en koeien lopen alles kapot.
Boer is een heel groot voorstander van weidegang en doet er alles aan om zo vroeg mogelijk te zijn, maar wel op een realistische manier en niet voor de leuke kiekjes in de krant. Van Dam kan wellicht de weergoden een bonus aanbieden? In het droomjaar 2014, toen er zelfs gras groeide in de winter, konden de koeien op 7 april naar buiten, een unicum. Meestal wordt het eind april.
Ik hoop dat de koeien in Dronten de psychologische klap te boven komen als ze na een paar dagen weer naar binnen moeten als het gras op is. Ik zie Bertha’s teleurgestelde blik al voor me. En ik hoop dat Marianne Thieme niet meteen wéér een motie indient: Het is bewezen: koeien kunnen in maart naar buiten.