De droogte van 2018 bleek een wake-up call. Ook al is er aardig wat regen gevallen begin 2019, het grondwater is nog lang niet op peil om een volgende droogte op te vangen. In december riep Waterschap Rijn en IJssel grondeigenaren op om komende tijd regenwater vast te houden. Door het afsluiten van plaatselijke duikers kan regenwater de bodem intrekken en stroomt het niet weg naar grotere watergangen. Het waterschap stelde duikerafsluiters ter beschikking aan boeren en andere grondeigenaren die een greppel of sloot in bezit hebben. Zo kunnen grondbezitters het waterpeil op hun land voor een deel zelf regelen. Het waterschap hoopt een buffer te creëren voor komend voorjaar. Achter de boerderij staat weer water in de sloot maar de problemen zijn niet voorbij. De voedselvoorraden zijn al lang op. Gelukkig kon Boer deze winter balen hooi kopen van een bevriende boer die ermee stopt.  Maar het is wel de bedoeling dat Boer weer zelfvoorzienend wordt. De droogte is nog dagelijks voelbaar als Boer op de trekker zit. Hij kan makkelijk op het weiland rijden zonder dat hij wegzakt en het land kapot rijdt; sterker nog, er is geen spoor te zien. Het water trekt meteen de grond in. De droogte zorgt ervoor dat Boer nu al mest kan uitrijden. Vaak is het in deze periode nog veel te nat. De mest ligt dus vroeg op het land en in het meest zonnige scenario gaat het komende maanden veel regenen. Dan kan het zijn dat de koeien eerder buiten lopen dan ooit. We hopen dat het hoefjesdagrecord, dat staat op 30 maart 1989, sneuvelt. En dat de koeien snel lekker vers gras kunnen smikkelen. Er schuilt helaas alweer een nieuwe adder onder het gras. De weersverwachting geeft voor de komende periode zonnetjes aan. Geen druppels.