Ik schrok toen ik de beelden van uitgemergelde koeien zag die Wakker Dier de ether inslingert.  Ik mailde het immer subtiele clubje dat hun campagne Zuivel is niet zo zuiver, boeren in een kwaad daglicht zet. Ik kreeg een mail terug: ‘’Ons doel is om consumenten wakker te schudden. Er zijn veel misstanden in de sector, maar de meeste mensen hebben nog een romantisch beeld van gezonde koeien in de wei.”

Ja hoor, ze presenteren een normale bedrijfsvoering als schandelijk. En dan zou je boeren niet zwart maken? Soms maakt een dierenarts melding van een boer die zijn koeien verwaarloost. Dat zijn bedrijven waar ernstige problemen spelen. Waarom zou je als boer uitgemergelde koeien willen? Dat is naar en het kost geld. Bovendien krijgen boeren veel controles, ook op dierenwelzijn.

Bertha gleed eens uit en scheurde een spier. Ze liep zes weken kreupel in de wei. Dat had een leuke foto opgeleverd. Ook werd er ooit een kalf geboren met een manke poot: haar pootje zat dubbelgeklapt in de baarmoeder. Boer timmerde buiten een hok. Ik vroeg waarom hij het beest niet in de wei voor het huis liet oefenen met lopen. “Wat denk je dat mensen zeggen als ze een mank kalf zien?” Die boer zorgt slecht voor zijn dieren. Het staat zo op sociale media.”

Mensen die boeren in een kwaad daglicht stellen, of zaken simplificeren, dragen niet bij een de oplossing van een gezamenlijk probleem. “Waarom moeten boeren gecompenseerd worden: ze krijgen altijd subsidie,” hoorde ik op de radio. De EU geeft veel geld uit aan landbouwsubsidies die ervoor zorgen dat wij betaalbaar voedsel hebben, zodat we geld overhouden voor vakantie of de Efteling. Of boeren zaaien met subsidie bloemrijke akkerranden, die bijdragen aan verduurzaming en waar we graag naar kijken.

Fijne vakantie.