Op de dag dat boeren zich konden inschrijven voor een stoppersregeling, meldden zich 498 melkveehouders. Veel meer dan verwacht en daarom is de inschrijving dezelfde dag alweer gesloten.

Het doel van de regeling is om het aantal melkkoeien in Nederland drastisch te verminderen en zo de uitstoot van fosfaat terug te dringen.Via een loting wordt nu bepaald wie de subsidie krijgt.

Sinds het melkquotum is afgeschaft, stortten boeren zich op de uitbreiding van hun bedrijf. Individuele boeren joegen hun eigen belang na, waardoor ze als collectief in de problemen kwamen. Ook boeren die niet uitbreidden en biologische melkveehouders werden zwaar afgestraft voor het gedrag van cowboycollega’s. De overheid, banken en landbouworganisaties stonden erbij en keken toe. Iedereen zag het achteraf aankomen.

Door het overschot aan melk kelderde de melkprijs, waardoor veel boeren in financiële problemen kwamen. Intussen groeide de mesthoop boven het toegestane plafond. Europa is klaar met ons. Dus kwam staatssecretaris van Dam, noodgedwongen, met het fosfaatreductieplan. Veel, pas aangeschafte koeien, moeten via de nooduitgang zo snel mogelijk worden afgevoerd.

Boer is er nog net niet aan toe om te stoppen, al is de motivatie ver te zoeken. Vroeger kon hij genieten van nieuw leven op de boerderij. Nu kijkt hij meteen tussen de benen van een kalf en zegt: “Weer een vaars die ik niet mag houden en die niemand wil kopen, dat gaat geld kosten.” Hij wordt met de dag cynischer. Na uren zware fysieke arbeid zegt hij: “Zo, ik heb de kans op een nieuwe hernia flink verhoogd door het uitoefenen van mijn leuke beroep, gelukkig waarderen consumenten het wat ik doe.”

Ik hoop dat de koeien hem aan het lachen kunnen maken. Ik weet even niets.